A cigánykártya története

Ugyan a cigánykártya eredete az ősi időkbe, Indiába nyúlik vissza, írásos emlékünk még is alig van róla. A kultúra, amelyben megszületett, annyira szoros személyes kapcsolatokat ápolt, hogy szükségtelen volt lejegyezni bármit, hiszen elsősorban a szóbeliségre támaszkodtak. Ráadásul a cigány csoportok nagyon nehezen nyíltak meg az idegenek felé,napjainkig is igen zárt rendszert alkotnak, a hagyományok apáról fiúra, anyáról leányraszállnak.Feltehetőleg a XV. században jelent meg a cigánykártya Magyarországon, de csak az 1700-as években jelent meg nyomtatásban. Ennek egyik oka, hogy a kézzel készített kártyalapok oly annyira elterjedtek, hogy a nyomtatást feleslegesnek és pénzpocsékolásnak tartották. A kártya igen fontos szerepet tölt be a cigányság életébe. Nemcsak mint játék, hanem mint jós-eszköz, bár a határok náluk összemosódnak. A gyermekek 6-8 éves koruktól kezdve ismerik a kártyalapokat. Nem tanítják külön a szülök számukra, hanem egy csoporton belül,az idősebbektől lesik el a fortélyokat. 10-12 éves korukra túlnyomó részben a fiúk azok,akik ezzel múlatják az időt. Ekkor már megkülönböztethetünk rituális és profán célú időtöltést. A cigánykártya elkészítése, megrajzolása a tanulási folyamat fontos részét képezte. Minden egyes kártyalap, szinte megelevenedett a rajzolója kezében és, ahogy díszítette, egyfajta meditatív állapotba került, amelyen keresztül mélységében megértette az adott lapnak a jelentését. Megfigyelték, hogy egy-egy lap elkészítése közben, melyre mindig holdfényben, éjszaka került sor, a leendő jóssal megtörténtek azok az események, amely üzenetet számára a kártyalap hordozott. Ha féltékenység volt a családjában, bizonyosan felszínre kerültek a vélt vagy valós sérelmek, a veszteség kártyával a pikesdia* is bejött a házba, születhetett, vagy foganhatott gyermek a családban, de felbukkanhatott egy titokzatos katonatiszt is az életében vagy akár egy szerencsétlenség következtében megtanulta elengedni a már idejétmúlt dolgokat.

Hogyan lettek a cigányok „Európa, sőt a világ jósai”? 

Tagadhatatlan, hogy az egyszerű pénzkereseti lehetőség is vonzotta a romákat ehhez a feladathoz. Amikor igény mutatkozott egy olyan szolgáltatásra, amely náluk a mindennapok része volt és szinte  a vérükben érezték a dolog csínját-bínját, bolondok lettek volna ellenállni a kínálkozó megélhetésnek. 

A jóslás cigánykártyával több ok miatt vált az európai módosabb rétegek (közép- és felső körök) szórakozásává. Az egyik legfontosabb vonás – és ez talán a mai napig érzékelhető a jósok társadalmonkívüliségének fenntartásában – az egzotikum, amiben akkor is hiszünk, ha teljesen nyilvánvalóan irracionális. Szívesen elhisszük, hogy a világ másik végén lentről esnek felfelé a tárgyak, annak ellenére, hogy ennek kevés a valószínűsége. 

A másik ok, hogy a valódi cigány jósok teljes egészében kívül estek azon a társadalmi rétegen, amelybe a szolgáltatás igénybe vevői tartoztak, így nem kellett tartani attól, hogy a féltve őrzött titkok kitudódnak. A jósláshoz számos intimitást fel kellett tárni, ha más nem, már a kérdésfeltevés, illetve a kíváncsiság tárgya is leleplezte a kérdezőt. 

A cigány jósok harmadik vonzereje az volt, hogy kívülről látták a jósoltató társadalmi helyzetét, pozícióját, az egész társadalmi osztályt, miközben hatalmilag nem voltak kiszolgáltatva neki. Így megtehették, hogy a külső szem tiszta és őszinte kritikáját mondták el, anélkül, hogy következményektől kellett volna tartaniuk. 

Társadalmi osztályok érintőleges találkozása és történelmi fordulópontok

Elméletileg a jósoltatók és a cigány jósok társadalmi körei, érdekei, függelmei és hatalmi viszonyai nem találkoztak, csak egyetlenegy ponton – a jóslás idején, érintőlegesen. Emiatt a jósoltató – ha ő maga is a helyén kezelte a jóslás mozzanatát – sem került kellemetlen helyzetbe és a jósnak sem voltak kényelmetlenségei (bár előfordult, hogy a jóslás cigánykártyával egyházi üldöztetés alatt állt), továbbá nem nagyon volt esélye visszaélni előnyös pozíciójával. 

A jóslás cigánykártyából gyakran arra volt ürügy, hogy a magas társadalmi osztály tagja kiönthesse a lelkét, intim titkok terhétől szabadulhasson meg. Olyan döntésekben lehetett segítség, amelyekkel nem volt kihez fordulni, hiszen a társadalmi pozíció került volna veszélybe általa. 

Mégis számos olyan helyzetről tudunk, amikor hatalommal rendelkező emberek kerültek jósok befolyása és hatalma alá, aminek következtében történelmi fordulópontokon bírtak befolyással az egyszerű kártyajósok

Napjainkban 

Hosszú és méltatlan mellőzés után a cigánykártya megbecsülése és szerepe helyreállni látszik. A pszichológusok, valamint a racionalitás térnyerése visszahúzódóban van, a hagyományok újjáélednek, a jóslás cigánykártyával ismét egy ezoterikus, intim, egzotikus közeg, amely egyszerre teszi lehetővé a titkok terheinek a letevését, valamint  a kapcsolatteremtést a természet azon erőivel, amellyel a kevésbé racionális népek még szorosabb kapcsolatban állnak.