A lapok jelentései ( Halál )

28. Halál

A kérdezett dolognak a lezárását, és egy másik síkra integrálódását jelzi.A halál kártya jelképezi az életünkben bekövetkező lezárásokat,változásokat, melyek során egy, már idejétmúlt dologtól, kapcsolattól megszabadulunk.A pusztulás mindig az új életnek, az új lehetőségeknek ad teret, ezt ne felejtsük el. Bizonyos kártyakombinációkkal jelzi a lehetséges haláleseteket, de mindig tartsuk szem előtt, hogy egy lehetséges jövőképet mutat a kártya, melyet az egyénképes megváltoztatni. Ne mondjunk ki felelőtlenül, igaznak hit gondolatokat.A halál kezében gyakorta látható kasza, melynek eredete oda vezethető vissza, hogy a földműves népek a harcokban a mezőgazdasági eszközöket használták fegyverként, és ahogy ők lekaszabolták az ellenséget, úgy vélték, az utolsó órán a halál is úgy kaszabolja le őket. A kezében tartott homokóra az idő múlására figyelmeztet, mely ellen semmit nem tudunk tenni. Figyelmeztet a fizikai sík hiábavalóságára, a halál által minden az enyészetté lesz. Ne ragaszkodjunk vélt anyagi értékeinkhez, mert ezek mulandók. A szellemi értékek az egyedüliek, melyek ténylegesen a mienk.Kedvező helyzetben a régi megkövesedett helyzet feloldódását, újjászületésünket szimbolizálja. Negatív erők is segíthetik fejlődésünket, ezt ne felejtsük el.Kedvezőtlen helyzetben romlást, betegségeket, halált, az anyagi síkhoz való erős kötődést jelzi, mely elvesztése szenvedést okozz.Más lapokkal összeolvasva: Ha ellenség, hamisság, tolvaj, szerencsétlenség lapok után egy kívülről jött hatás utáni lezárást mutat. Pénz, ajándék kártyák előtt új lehetőségek belépését életünkbe. A szomorúság, gondolat, hűség lapokkal nehezen beinduló változásokat mutat, ragaszkodást a jelenlegi helyzethez. A látogatás, ház lapok felett megmutatja a családban bekövetkezőváltozásokat, kapcsolatok megszakadását, rokonok, barátok eltávolodását.

Erősítő lap. Jelenti valaminek a lezárását. A lap jelent küszöbön álló nagy fordulatot, változást. Esély lesz a változtatásra. Utal a lap kedvezőtlen, de nem tragikus fordulatra is. A kártya az újrakezdés, a megújulás, az újjászületés lehetőségét is előrevetíti. Jelzi azt is, hogy valami “halálbiztos”an bekövetkezik. Utalhat még végzetszerűségre, elrendelt dolgok bekövetkezésére. Más lapok mellett nyomatékosító erővel bír. Jelenti azt is, hogy a dolgok véget érnek, néha lassan fokozatosan átfolynak egymásba, máskor hirtelen. Eseményeket biztossá teszi. Jelzi azt is még, hogy elmúlik az eddigi kellemetlenség. Párkapcsolati kérdésnél azt jelöli, hogy már nincs dolgunk egymással, ennyi volt. Megtapasztalták, amit kellett tanulniuk egymástól, ezért voltak csak együtt eddig. Karmikus  jelentése:  valamit megtanultak, ezért kellett találkozniuk. Utalhat arra is, hogy belső kényszert érzünk a szakításra.  Fizikai halált csak akkor jelent, ha betegséggel, elválással kapcsolatos kártyák között jelenik meg.

Bolygója: Szaturnusz

Száma: 1

Állatai: Holló, denevér

Növényei: Mák

Drágaköve: Fekete termőföld

Eleme: Föld

Csillagjegye: Skorpió

Szimbólumai:

Homokóra – Időmúlása

Csontváz – Fizikai test, csontrendszer, vázrendszer

Sötétség – ismeretlenség

Sokan félnek ettől a laptól, pedig nem is olyan rossz.
Erősítheti a mellette levő lap jelentését, jelentheti valaminek a végét.
Halált csak a betegséggel együtt jelent.
Újrakezdést jelent akár munkában, szerelemben, pénzben olyan dolgokat, amik voltak már az életünkben és újra visszatérnek majd.

Munka: munka elvesztése, de új munka már kilátásban van és újrakezdést jelent
Betegség: kiújuló betegségek, tüdő, vérkeringés akár halál közeli állapot.