A Lapok jelentései (Lelkész,Barát)

12. Lelkész, Barát

A gondolatokat, a hitet, a hűséget jelenti egy szervezet, egy csoport,egy család iránt. A lelkész a tudás, a hit, az isteni jelenlét közvetítője.Aki az emberek számára közvetíti isten szavát, aki képes közlekedni a Felsőbb és alsóbb világok között. Az égi bíró födi helytartója. Segítőnk, hogy megtaláljuk az önmagunkhoz vezető utat. Önmagunk isteni részéhez. Belső vezető, szakrális vezető, szellemi mester.Figyelmeztetése, olyan embert kövess, akinek élete példaértékű számodra, hiszen akarva akaratlanul is azt az utat fogod részben járni, amelyet ő választott. Kedvező helyzetben, áldást, belső harmóniát, szentséget, szellemi magasságok megélését,jó barátot, segítőt jelent. Kedvezőtlen helyzetben belső vezetőnkkel való kapcsolat elvesztését, áldatlan állapotokat jelöl.Más lapokkal összeolvasva: A pénz, ajándék lapokkal együtt, barátunktól származótámogatást jelent. Házasság, ház, szerelemmel együtt állva a kapcsolat felvállalását,törvényesítését jelzi. Utazás, remény, látogatás lapokkal zarándoklatot, felvállalt áldozatot mutat. Azonban jelezhet hamis barátot a hamisság, ellenség, féltékenység, tolvaj lapok mellett.

Papot, lelki tanítót, mély belső gondolati- érzelmi állapotot jelent. Negatív lapok esetén külső segítséget, védelmet ad. Figyelni kell az előjeleket. Hűséges, megbízható.  Komoly életeseményt jelent a lap. Fontos döntés közeledtére hívja fel a figyelmet. Megbízható barátot, lelki társat mutat. Negatív lapkörnyezetben barátot, társat, aki nem őszinte velünk. Képmutatásra hívja fel a figyelmet. Komoly életesemény várható. Tiszta szándékot, pozitív dolgot jelöl. Áldás van a dolgon. A jövő cselekedeteit segíti. Valami mélyen érint, lelkedre veszel dolgokat. Tetteink következményeire hívja fel a figyelmet. Lelki értelemben: fogadjuk el, tegyük félre a múltat, belenyugvással forduljunk a jövő felé. Új értékrend kialakítása a környezet hatására.

Belső érzelmi állapot, vívódás, szomorúság. Jóakaratú veled, lelki társad is lehet.  Párkapcsolati kérdésnél van benne valami sorsszerűség. Lelki világunkat is megjeleníti a kártya. Ha személyjelölő lappal van, megbízható-erős- segítőkész az illető. Lelki kapcsolatban van vele, segíti. A múlt elfogadására szólít a kártya. Fordulj a jövő felé. Bűntudatod van. Erős hitre, őszinte elkötelezettségre van szüksége, csak ez segíthet egy bizonyos ügy megoldásában. Utalhat a kártya arra is, hogy esetleg új értékrendet alakítasz ki, de nem önszántadból (környezeted hatására).

Az időt, a biztosat jelentő lap, biztonságos dolgot is jelentheti.
Ez az érzelmeket, a hitet, a hűséget jelentheti, valamint a lélek állapotát.
Esküvő, temetés, saját mérlegelés, ha valami mellett van, megerősítő lap.

Bolygója: Jupiter

Száma: 3

Állatai: Sas

Növényei: Macskagyökér

Drágaköve: Heliotróp

Eleme: Víz

Istenei: Zeusz, Jupiter főistenek

Csillagjegye: Bak

Szimbólumai:

Templomkapu – Átjáró felső-alsó világ között

Rózsaablak – Isten nyitott szeme

Szentségtartó – Áldást hoz

Az időt, a biztosat jelentő lap, biztonságos dolgot is jelentheti.
Ez az érzelmeket, a hitet, a hűséget jelentheti, valamint a lélek állapotát.
Esküvő, temetés, saját mérlegelés, ha valami mellett van, megerősítő lap.