A lapok jelentései ( Utazás)

25. Utazás

Akár a kártyán szereplő fogat, haladunk kitűzött céljaink felé. A kártya jelenthet utazást, külföldi utat, költözést, de megmutathatja, hogy a régebben meghozott döntéseinknek, milyen következményei lesznek,illetve mely erők hatnak ránk, azon az úton, melyen céljainkat elérjük.Megmutatja azokat a gátló és segítő tényezőket, melyek befolyásolhatnak, és amelyek energiáit ügyesen felhasználva közelebb jutunk végállomásunkhoz.Az élet egy nagy utazás. Nem a cél a fontos, hanem az odáig vezető út. Az életfeladatunkkal összhangban lévő célokhoz vezető út szinte magától röpít minket, míg ha más irányban fordulunk a gátlótényezők, megnehezítik, szinte ellehetetlenítik a továbbhaladást.Figyelmeztet; nekünk kell irányítanunk az életünket; csak mi vállalhatunk felelősséget tetteinkért.A kártya pozitív helyzetben jelenthet utazást, messzi tájak, emberek meglátogatását, új eszmék, gondolatok elsajátítását, új energiák megjelenését életünkben.Kedvezőtlen helyzetben, olyan gyors változásokat jelez, melyeket nem leszünk képesek uralni, és melyek magával ragadnak. Ahol nem mi irányítjuk az eseményeket, csupán sodródunk valami felé. Jelezheti az utazásaink során felmerülő problémákat,kellemetlenségeket, betegségeket.Más lapokkal összeolvasva: Ha ellenség, féltékenység, hamisság, tolvaj lapok követik utazásaink során ügyeljünk értékeinkre.Pénz, ajándék kártyákkal gazdag, nyereséges változások várnak ránk. Utunk során megismerkedhetünk olyan emberekkel, módszerekkel, melyek gyümölcsözőek lesznek. A szomorúság, gondolat, hűség lapok az utazás elhúzódását, a lehetőségek csökkenését,apróbb kellemetlenségeket mutathatnak. Személyjelölő (szerető, szerelmes nő,özvegyasszony, özvegyember, katonatiszt, bíró, gyermek, barát) lap előtt állva megmutatja azt, hogy kire vonatkozik, ha fölötte áll, akkor, hogy kinek áll szándékában költözni, utazni.

A kártya átmenetiségre utal. Eseményekkel összefüggő, új helyzet következik be. Jelenthet tartós helyváltoztatást, külföldi vagy középtávú utazást. Jelzi az események gyors bekövetkezését. Utal arra is, hogy életünkben bekövetkező változás jöhet (költözés, felújítás, helyváltoztatás). Munkával kapcsolatban előrelépést, munkahely változtatást jelent. Elmozdulásra utal a lap valamitől vagy valakitől.

Életünkre is utal a kártya (környező lapokat jól megnézni!) Mit hozol a múltból, mit viszel a jövőbe.

Ez a kártya nem csak a szó szoros értelmében vett, utazásra utal. Előrevetít olyan kalandot is, amikor ismeretlen helyzettel kell szembesülnöd, ezek által új élményekkel gazdagodhatsz.

Valami elindult és nem tudjuk irányítani.

Jelent még információ-közeledést is, amit a környező lapokból értelmezünk.

Bolygója: Merkúr

Száma: 7

Állatai: Gólya

Növényei: Búzavirág

Drágaköve: Aventurin

Eleme: Levegő

Csillagjegye: Ikrek

Szimbólumai: Felemás színű lovak – ellentétes erők jelenléte életünkben

Por – Tisztánlátás elvesztése

Kocsis – Hajtóerők

Jelenthet utazást is, ugyanakkor hosszú távú dolgokat jelent.
Jelenthet még felénk robogó dolgokat, melyek érkezésére felkészülhetünk.

Új munkahely, hit, költözés, utazás, nyaralás, hajtás, száguldás, negatív lappal akár autóbaleset.
Betegség: légzőszervi, túlhajtottság.