A lapok jelentései ( Veszteség )

34. Veszteség

Olyan eseményeket jelez, melyek anyagi, érzelmi veszteséggel járnakszámunkra. Kapcsolatok, lehetőségek elvesztése vagy fenyegető hiánya.Presztízsveszteség, kudarcok. Szerencsejáték, szenvedélybetegségek,lelkileg függő helyzet kialakulása vagy fennállása. Figyelmeztetése, csak azt kockáztasd melyet, hajlandó is vagyelengedni. Ismerd fel, mik azok a dolgok az életedben, melyeket lassanideje útjára elengedni. Kedvező helyzetben a számunkra kevésbé fontos dolgok, az idejét múlt,aktualitását vesztett események, személyek elvesztése. Kedvezőtlen helyzetben a számunkra fontos dolgok, személyek elvesztése, melyekheztúlságosan ragaszkodtunk. Más lapokkal összeolvasva: Ha ellenség, féltékenység, hamisság, tolvaj lapok előzik meg, veszteségünk tudatos tervezéskövetkezménye. Pénz, ajándék kártyákkal a könnyen jött érték, gyorsan távozik életünkből, olykor magávalsodorva más számunkra fontos dolgokat is. Személyjelölő (szerető, szerelmes nő, özvegyasszony, özvegyember, katonatiszt, bíró,gyermek, barát) lapok fölött állva, a veszteséget okozó személyt láthatjuk. Előtte vagymögötte azt, aki elszenvedi a veszteséget.

Bolygója: Plútó

Száma: 7

Állatai: Holló

Növényei: Borókabogyó

Drágaköve: Macskaszem

Eleme: Levegő

Csillagjegye: Rák

Szimbólumai:

Kabátok – kétszínűség, rejtett dolgok

Kártyajáték – Szerencse, előre nem tervezett, váratlan események

Lámpa – Lehetőség felismerni idejében a történéseket

Feltűrt ingujj – Látszólag nyílt cselekedet

Leengedett ingujj – Rejtett manipuláció

Ez a lap mindig valaminek a következménye. Üzenetet képvisel. Az adott területen vesztesnek érezzük magunkat. Elvesztettünk valamit, anyagi vagy lelki értelemben (környező lapok megmutatják). Ha nincs mellette stabilizáló lap, akkor még nincs veszve minden. Nézzük a környező lapokat, mit tehetünk ez ügyben. Veszteséget akkor jelöl, ha negatív lapok vannak jelen.

Konkrét személynél jelenthet függőséget, szenvedélybetegséget.

Párkapcsolati kérdésnél, inkább érzelmi csalódást jelez, lelkileg érzed magad vesztesnek.

Valami nagy kár ér, ami pótolható, de tehetetlenek vagyunk.
Olyan eseményt mutat, amely elsősorban anyagi, de lehet érzelmi veszteség is. Mindenképp negatív végkifejlet.

Munka: munkahely elvesztése, kirúgás, csőd.
Betegség: tüdő, alkohol, drog, szenvedély betegség.