Symbolon ( Nagy Árkánum lapjai )

12anygalnagy

AZ ANGYAL (Jelölés: Halak, Neptunusz)
Összegzés: igazság, isteni szikra, bölcsesség, intuíció, álom, illúzió

A kártya értelmezése
Ezt a szerepszemélyiséget nehéz leírni, mert nem e világból származik – csak érezni, sejteni tudjuk. Ő testesíti meg bennünk az álmodót, aki életre kelti a paradicsom történetét és létünk igazságát. A túlvilági tudást sejtelemként önti lelkünkbe. Vágyában, amelyet más szférák táplálnak, Isten teremtésének visszhangját halljuk meg önmagunkban.
Az ANGYALNAK az a megbízatása, hogy a teremtés rendjét és ezáltal Istent és az embereket dicsőítse. E feladata miatt „magasabb rendű énünknek”, a bennünk élő „isteni szikrának” is nevezhetjük. Viszont a földön, a realitások talaján nem tud megmaradni, ott feloldódik, Azon a helyen, ahol az ANGYAL kiönti vizét, minden szubjektivitás tarthatatlannál válik, az én felpuhul, a tények világa áttetszővé, ugyanakkor átláthatatlanná válik. Ezért aztán sokszor megtagadjuk (védő) angyalunkat, és elzárkózunk üzenete elől. Mert ez általában túl mélyen érint minket, és így kiold az illúziók és a hazugságok fogságából. Hajlamosak vagyunk valamibe beleélni magunkat, és kevéssé örülünk a  csalódásoknak. Ez a szerepszemélyiség segít megálmodni a földi paradicsomot, de éppen az ő segítségével pattan szét szappanbuborékhoz hasonlóan ez az álmunk, amely sohasem tartható meg hosszú időn keresztül, hiszen a paradicsomot egyáltalán nem erre a világra találták ki.
Az ANGYAL hangja ezt suttogja fülünkbe: „Te nem e világból való vagy, hazád nem ezen a világon van, tehát kövess engem!” Ami ezekben a mondatokban békésen spirituálisan hangzik, az természetesen a valós világban abszolút kudarcot jelent, azt álmodozásként és a világtól való elfordulásként értelmezik – és az is. Ahol egy színdarabban ez a szerepszemélyiség túl erősen képviselteti magát, ott a teljes személyiség nem tudja megerősíteni a világban elfoglalandó helyét, és mindig kívülálló marad.
Az emberi lélek legmélyén égő, csillapíthatatlan vágynak nem kell beteljesülni, hanem örök fényként emlékeztetnie kell bennünket arra, kik is vagyunk valójában: Istennek a Paradicsomból elűzött gyermekei.

A kártya értelmezése
Az Angyal a világ fölé önti ki vizét, hogy minden lényegtelent feloldjon és a valóságot áttetszővé tegye, hogy láthatóvá váljon az, ami mögötte rejlik. Ez a valóságban megkapaszkodni akarók számára a kézzelfogható dolgok elveszítését jelentené – és tulajdonképpen valóban az is.
A szivárvány itt a természet „csodáinak” egyikét és egyúttal az Ég jelét jelképezi.

A kártya jelentése a kirakás rendszerében

a) (egyedüli vagy első kártyaként): A probléma
Elvesztetted önmagad, világra irányuló tekinteted illúziókkal homályosítottad el. Elbújsz önmagad elől, és ámítod magad valamivel. Megpróbálod a problémákat elfojtani, ki akarod őket kerülni, és félsz szembenézni a valósággal. Ehelyett a szentség fényével vonod be magad, hogy ne kelljen mindennapjaid gondjai között a sarkadra állnod. Problémádon még nem hatoltál keresztül – még messze állsz a megoldástól.

b) (következő kártyaként): Út a problémán keresztül
Az „oldás” fogalmát nagyon komolyan és szó szerint kell értened. Oldd el magad a külvilágtól, vonulj el szemlélődni, tekints magadba. Problémád nem a külvilágra vonatkozik – semmi mást nem kell tenned, mit önmagadba nézni!

c) (utolsó kártyaként): Eredmény
Vándorlásod célját első látásra nem lehet felismerni, a külvilágban nem látható. Mégis lelked belsejében ki fog gyúlni az általad megtapasztalt Igazság.