Symbolon ( Nagy Árkánum lapjai )

9prédikátornagy

A PRÉDIKÁTOR (Jelölés: Nyilas, Jupiter)
Összegzés: pap, misszionárius, belső terapeuta, hit belátás, a világ filozófiai szemlélete

A kártya értelmezése
Jupiter az a bensőnkben élő szerepszemélyiség, amely a nagy lelki munkákat elvégzi, amely a világ- és lélek-összefüggések középpontjába helyezi magát, hogy azokba tükrözze, és ezáltal jobban megértse önmagát. Megbízatása azon a napon kezdődött, amikor az ember az istenekben már nem bízott meg. Azóta ott áll mítosz és logosz érintkezési pontján, és felkínálkozik arra, hogy híd legyen az istenek és a világ között. Feladata a „religio”, a visszacsatolás a szellemi gyökerekhez, és az emberek emlékeztetése az elveszett paradicsomra, az elvesztett lélektörténetre. Ennek a szerepszemélyiségnek a szívében örök tűz ég, a „ki vagyok én?” örök kérdése. Hosszú ideje tartó keresése közben sokféle szellemi segédeszközt használ fel, amelyek többféle vallásból és filozófiából származnak – a Grált azonban útja során nem tudja megtalálni. Az a feladata, hogy az odáig vezető utat egyengesse, azt megértse, és kérdéseket tegyen fel, a válaszokkal pedig ne éljen vissza. Ne tekintse azokat (az ego által felhasználható) pihenőhelyeknek, ahol vándorlását befejezheti. Nagyon könnyen eshet éppen ebbe a tévedésbe a „tudást” birtokló. Szívesen gondolja azt, hogy az igazság birtokában van, és így saját vallásával misszionálja az embereket, azt erőlteti rájuk. Közben pedig nem érzi, hogyan veszíti el a kérdéseit, és a mértékadó válaszok által egyre távolabb kerül hivatásától, a pap és a terapeuta feladatától. Ha mélyen betekintene saját világába, beláthatná, hogy a keresés sohasem ér véget. Mégis, amikor válaszokat keres, és tanácsokat osztogat mások számára, könnyen elfelejti, hogy minden tudás csak közbenső állomás, csak vándorbot az igazsághoz vezető úton. Egy terapeuta pedig csak a szellemi születés segítője és kísérője lehet, de sohasem hordozza páciensei igazságát. Segít elindulni a keresés útján, segít emlékezni, de végső soron saját magán segít, hogy újra rátaláljon saját kérdéseinek, saját létének értelmére. Úgy tűnik, létének legnagyobb problémája az, hogy ezt felismerje. Inkább mások gurujának és tanítójának tartja magát, minthogy szellemi erőit saját problematikája megoldásának szentelné. Egóját ragyogó vallásosra és ezoterikusra fényezi a különböző tanácsadó szerepekben, de saját léte értelmét nem kutatja. Így nagyon gyorsan az Olajfák hegyének szédítő magasságába kerül, ahonnan Isten Igéjét hirdeti. Ezt hamarosan a sajátjának tekinti, és az Atya jobb kezének kezdi érezni magát. Egészen addig prédikál felemelt karokkal, ameddig a sors hatalma meg nem bénítja karjait, és azok fáradtan le nem ereszkednek, hogy (végre) az imádsághoz forduljon, és így elnyerhesse saját lelki üdvét.

A kártya értelmezése
A papot különféle vallások jelvényei veszik körül hivatalában. A pap, aki a „lelki pásztort” szimbolizálja, mindkét kezét felemeli, és az a feladata, hogy a Teremtő üzenetét közel hozza a hívőkhöz. Az a feladata, hogy hídként szolgáljon az égi és földi világ között, de ahogyan a kártyán is láthatjuk, gyakran vezeti saját énje (a Nyilas tüzes jegy), és könnyen elveszhet hivatása gyakorlásának mozdulataiban, szertartásaiban.

A kártya jelentése a kirakási rendszerben

a) (egyedüli vagy első kártyaként): A probléma
A megértés pillanatában hol marad az emlékezés saját lélektörténetedre? Úgy gondolod, saját véleményedet és tudásodat kell másokra erőltetned, lelked talaja közben terméketlen marad, mert túlságosan is a külvilágban keresed az értelmet, kérdezés és kérés nélkül veted magvaidat idegen földbe.

b) (következő kártyakén): Út a problémán keresztül
Emlékezz! – mondja ez a kártya. Keresd meg benső terapeutádat (adott esetben ehhez egy másik emberre van szükséged, hogy tükröd legyen a külvilágban). És mindenek előtt: fordulj befelé. A problémád megoldását egyedül és kizárólag saját történetedben találhatod meg. Tehát, még egyszer: emlékezz!

c) (utolsó kártyaként): Eredmény
Tovább fogsz jutni. Nyitottabb leszel és toleránsabb. Kész vagy arra, hogy vedd a fáradságot lelked történetének megértéséhez, így Mnemoszüné, az emlékezés istennője az út végére egy kincset tartogat számodra: a felismerést, amely lelked gazdagságát jelenti.