Symbolon ( Nagy Árkánum lapjai )

5-16

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (Jelölés: Rák/Oroszlán, Hold/Nap)
Összegzés: kiűzetés a paradicsomból, a kettős ember, házasság, nappal és éjszaka, jin és jang

A kártya értelmezése
A kártya az emberi lélek két legjelentősebb alakját, az animát és az animuszt, a nőt és a férfit (jin és jang) ábrázolja, és eggyé válásuk elvi lehetetlenségét mutatja. A női oldalt az odaadás tengerére emelt pillantásával (éjszaka), a férfi oldalt a felemelkedés magasságára vetett pillantásával (nappal) jeleníti meg, és mindketten arról ábrándoznak, milyen szép is volna, ha sikerülne a másikat a saját oldalukra áthúzni. Közöttük áll azonban a Tudás Fája, és hatalmában tartja őket. Mindketten ettek a Fáról, és ezért kiűzettek a Paradicsomból. Mindkettőjüket fogva tartja hitük, hogy mi jó és helyes számukra (és a másik számára). De ezt csak ők hiszik így, mert a nő  a féri oldalán el lenne zárva érzéseitől, a férfi pedig a nő oldalán tehetetlen lenne (nem lenne hatalma a cselekvésre). Ezért mindkettőjüknek a saját útjukat kell járniuk, és meg kell érteniük, hogy a másik útja nem a sajátjuk! Valóban úgy van, ahogyan a Hold és a Nap a mennybolton megmutatkoznak előttünk: ha a Hold éjféli csúcspontján van, akkor nincsen jelen a Nap, ha pedig a Nap délben a zeniten van, akkor hiányzik a Hold. Ha szerencséjük van, akkor rövid ideig találkozhatnak a nap végén vagy elején – hajnalban vagy alkonyatkor – s szenvedélyes szavakat válthatnak, és akkor talán arról álmodoznak, milyen is lenne útjukat együtt járni. Vannak ritka pillanatok, amikor valóban egyesülnek, amikor az éjszaka nappallá, és a nappal éjszakává változik. Ezen a ponton – napfogyatkozáskor – megértik, milyen is lenne, ha a nőiesség és a férfiasság végre újból egyesülne. Erre vár az egykori kettős ember is (Platón Lakoma című művében beszél erről), hogy egy szép napon találkozzon másik felével, és így minden szenvedésnek vége szakadjon.
Saját szerepszemélyiségünkre vonatkoztatva ez a következőt jelenti: lelked valamelyik oldala a másikat a saját felére szeretné húzni, megpróbál tehát mindent egy lapra feltenni, a másikat a saját útjára akarja kényszeríteni. Ezáltal azonban a mindenkori másik félen erőszakot követne el, és ez csak egy rövid ideig képzelhető el. Az ilyen értelemben vett közös útnak hamar véget kell érnie – mert kilátástalan. Egyikük sem akarja elfogadni, hogy a másiknak másfelé vezet az útja, máskor fejti ki hatását. Ez tulajdonképpen a fej és a szív, hatalom és odaadás, világosság és sötétség kötélhúzását jelenti. A kínai Taj Csi szimbólum megalkotásával (két kör alakban egymásban fekvő csepp, a fehér a fekete ponttal és a fekete a fehér ponttal) a bölcsek nem azt akarták kifejezni, hogy ez most így van, hanem tisztában voltak azzal, hogy évezredeken át tartó erőfeszítésre van szükség, hogy ezt az egységet újra létrehozzuk.
Mi, mai emberek azt hisszük, hogy egy kis jó akarattal elérhetjük azt, hogy a nőiesség a férfiasságban és a férfiasság a nőiességben élhessen.
A kártya azt akarja megmutatni, hogy az emberi lét legfontosabb témája (a Paradicsomból való kiűzetés óta) az összeférhetetlenség.

A kártya értelmezése
Ádám és Éva fogják egymás kezét, és (miután az almát megették) mindketten a Paradicsom saját oldalukra eső felét látják. Mindketten tudják, most már saját útjukat kell járniuk – mindenkinek a saját oldalának megfelelőt. Közöttük a Megkülönböztetés Fája áll (és nem az Élet Fája), amely ugyanakkor a „válás” fája is, amelyhez most már kötődnek. A nő szerit a Jónak az éjszaka, a férfi szerint a nappal, a Rossznak pedig a férfi szerint az éjszaka és a nő szerint a nappal felel meg. A férfinak mostantól felfelé, a dominancia felé kell törekedne, ahova őt a nő nem követheti. A nő pedig az érzelmek felé halad, ahova a férfi ugyancsak nem követheti őt.

A kártya jelentése a kirakási rendszerben

a) (egyedüli vagy első kártyaként): A probléma
Problémád az, hogy nem érted a férfi és a női elv összeférhetetlenségét. Azt gondolod, egy kis jóakarattal lehetséges lenne számodra (vagy a partnered számára), hogy egyértelműen a saját utadat járd (vagy hogy partnered kövessen téged). Eközben azonban elhanyagolod a másik oldaladat, amely most a hátad mögött áll (a képen a nő és a férfi is egymásnak háttal állnak), és arra vár, hogy újra szóhoz juthasson, amit te pedig úgy értelmezel, mintha hátulról támadni készülne. Férfiként nem érted a benned élő nőt, nőként pedig nem érted a benned élő férfit. Próbálj meg – egyetlen pillanatra – a mindenkori másik pozícióba helyezkedni.

b) (következő kártyaként): Út a problémán keresztül
Utad egy szakaszán most úgy kell áthaladnod (mert most erre van szükséged), hogy az eddig elhanyagolt oldalra (hogy a férfi vagy a női, azt te magad tudod a legjobban) sokkal több figyelmet fordíts, mint ahogyan ezt eddig tetted. Ki kell most javítanod érzelmi egyoldalúságodat, nőies oldaladat a férfiashoz, férfias oldaladat a nőieshez kell hozzáképzelned.

c) (utolsó kártyaként): Eredmény
Az út végén mindkét oldal egyenjogúan áll egymással szemben. Bár nem szüntettük meg az összeférhetetlenséget, de most tudsz e két oldal egyidejű létezéséről, és mindkettőjüket ennek megfelelően méltányolod. Itt újra megsejtesz valamit a Paradicsomból, és azok a pillanatok (a nap kezdete és vége), amikor megpillanthatják egymást, egy kicsit erősebben megdobogtatják szívedet.